AMBALAJA DAİR...

Ideapack Ambalaj

IDEAPACK
ÇÖZÜM ÜRETİR


Başarıya Odaklı
Değişim

Pazarın gelişim ve beklentilerini önceden görüp ambalaj sektöründe yenilikçi, bilgiye dayalı planlar yaparak çalışan yapısıyla güvenilir marka olma yolunda güvenle ilerleyen IDEAPACK Ambalaj, ambalaj sektörüne yeni bir soluk getirmiş olup bu alanda kendisinide hızla geliştirmiştir.

Ambalaj Grubunda güvenli hizmet anlayışını ilke edinen IDEAPACK Ambalaj çeşitli sektörlerde edindiği 25 yıllık ticari tecrübesini ambalaj sektörüne aktarmayı başarabilen ender firmalardan birisi haline gelmiştir.

Ambalaj Nedir?

Her türlü ürünün, tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında, taşınması, korunması, saklanması ve satışa sunumu için kullanılan mukavva, kağıt, plastik vb. bir malzemeden yapılmış ürünlerdir.Ambalaj, içine konulan ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını sağlayan ve taşınmasını kolaylaştıran değerli bir malzemedir.

Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır.

Çağımızda Reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı, ve ambalajın önemi tartışılmaz. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür.

Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.

Ambalaj'ın Önemi Nedir?

Ambalaj Tüketiciyle ürünün ilk buluşmasıdır, nasıl ki uzmanlar aşkın ilk 8.2 saniyede gerçekleştiğini iddia ediyorlarsa tüketicinin bir ürün hakkındaki fikri de günümüzün hızlı dünyasında aynı şekilde oluşmaktadır. İyi bir ambalaj tüketicide iyi bir izlenim uyandırır, bir karton kutu ya da karton poşet'in asıl işlevi içine konulan ürünü dış etkenlerden korumak ve rahat taşınmasını sağlamak olsa da aynı derecede belki de daha önemli olarak firmanın vizyonu, işine verdiği önem, müşterisine verdiği değer bir anda özet olarak tüketiciye sunulmuş olur.

Ambalaj ilk bakışta tüketicinin ilgisini çekmekle kalmaz, ürünün içerik, son kullanma tarihi, standartları gibi pek çok detaylı bilgiyi de barındırarak önemli bir bilgilendirme sunar. Ambalajı katlanılması gereken zorunlu bir maliyet kalemi olarak görüp "en ucuzu en iyisidir" yerine "ürünümü en güzel nasıl sunarım" düşüncesindeki firmaların kısa süredeki yükseliş öyküleri de ilgi çekicidir. Tabii ki bunu yalnızca ambalaja verilen öneme bağlamak eksik olur, fakat ambalaj konusunda geniş bir vizyona sahip olan firmalar diğer konulardaki yenilikçi yaklaşımlarıyla da fark yaratmaktadırlar.

Ambalaj-Reklam İlişkisi

Günümüz hızlı tüketim kültürü, müşteriyi ikna edecek güçte bir ambalajın, etkili bir reklam aracı olmasını da gerekli hale getirmiştir. Market raflarında çok sayıda marka ve tür arasında, tercih edilmeyi bekleyen ürünlerin ambalajları; ürünü koruma, tanıtma, bilgilendirme, dikkat çekme ve satın aldırmaya özendirme işlevleri yanında, aynı zamanda ürünün reklamını da yapmaktadır. Bu nedenle rakip markalar arasında; grafik tasarım öğelerine ve ilkelerine uygun tasarlanmış, rengi, illüstrasyonu, tipografisi, marka imajı ve malzemesi ile albenisi yüksek olan ambalaj en yüksek pazar payına sahip olmaktadır.

Ambalaj; tüm tasarım alanlarının en özeli ve en duygusalıdır (Cliff, 2002: 8). Çünkü; içeriğindeki ürünü görsel iletişim yoluyla hedef kitleye gösterme işlevini, sanatın estetik nitelikleriyle birlikte, renk, fotoğraf, illüstrasyon ve tipografiyi birbirini tamamlayan bir düzenleme içinde, üç boyutlu forma sahip bir nesne olan ambalaj üzerinde kullanarak yerine getirir. Albenisi güçlü, alışılagelmişin dışında ambalajlar tasarlamak iyi bir tasarım eğitimi gerektirir. Tasarım eğitimi farklı duyuş, beceri ve yeteneklerin kazandırılması, yaratıcılığın güçlendirilmesi sürecinden oluşur.

Ondüle Nedir?

Tek yüzlü oluklu mukavva (Ondüle), bir oluklu tabakanın yalnız bir yüzünün düz tabaka ile kaplanmasıyla meydana gelen oluklu mukavvadır. Ondülenin tek yüzüne kâğıt yapıştırılmasıyla "Tek Yüzlü", her iki yüzüne kâğıt yapıştırılmasıyla "Oluklu Mukavva" elde edilir. Çeşitli dalga boylarında birden fazla ondülenin yüzeylerine kâğıt yapıştırılarak birleştirilmesiyle "Çift Dalga Oluklu Mukavva" ve "Üç Dalga Oluklu Mukavva" da üretilmektedir.

Karton Kutu Nerelerde Kullanılır?

Karton kutu , çok geniş bir kullanıma sahiptir. Kuru gıdadan pastaya, dondurmadan toz deterjana, oyuncak, tekstil, saraciye ürünlerine kadar, birçok ürünün ambalajı olarak karton kutu kullanılır. Karton kutular, çeşitli kalınlıkta karton kullanılarak üretilir.

Karton üretiminde teknolojik gelişmeler sonucu, karton kutu üreticisine büyük olanaklar sunan kartonlar mevcuttur. Neme karşı dirençli, kolay katlanabilir, gıdaya uygun, ağartıcı kullanılmadan üretilmiş, PE, PP ya da PET film lamine edilmiş hazır kartonlar mevcuttur. Özel olarak yetiştirilmiş uzun elyaflı ağaçlar kullanılarak üretilen kartonlar, klasik kartonlardan daha düşük gramajdadır.

Karton kutu yalnızca karton olarak üretilmez. Kartonun tek başına sertlik, patlama, kopma, nem ve su bariyer değerlerinin yetmediği yerlerde, yani içine konulacak ürünün özelliklerine göre karton ambalaj üretiminde kullanılan kartonlar, bazı özel işlemlere tabi tutulur. Bir başka iç ambalajla desteklenebilir, kullanılan karton empregne, ya da lamine edilir. Kartonun diğer ambalaj malzemeleri ile birlikte kullanımıyla üretilen karton kutuların kullanım alanları daha da genişler.

Karton kutunun üretimine başlamadan önce kutunun yapısı tasarlanır. Yapısal tasarım sonucu taslak (blank) olarak adlandırılan yatay konfigürasyon elde edilir. Bu taslak kesilir, pilyaj yapılır ve katlanılarak kutu oluşturulur. Taslakların karton plakası üzerine mümkün olduğu kadar az atık oluşturacak şekilde yerleşmesi önemlidir. Karton kutunun taşıyıcı katman (web) ve levha büyüklüğü üreticinin ve baskı yapılacak makinenin büyüklüğü kapasitesiyle yakından ilgilidir. Bunlar standartlaştırılmamıştır.

Ambalajda marka ve imajın tüketim toplumu üzerindeki etkisi

“En başarılı markalar ‘kalıcı’ simgelere sahip olanlardır”. İyi bir amblem veya logonun bir markanın kimliğini oluşturmada önemli bir rolü vardır. Amblem veya logo; “Kurumsal Kimlik” sisteminin kalbidir, “Görsel Kimlik” buradan doğar ve kurumun karakterini en üst düzeyde yansıtır. Firma çalışanları için; önemli, kaliteli, başarılı bir kuruma ait olma, onunla gurur duyma ve bağlılık duygularını oluşturur. İyi bir amblem veya logo; “Görsel Kimlik”te iyi kullanıldığında, zaman içinde firmanın tüm birimleri ve ürünleri arasında güçlü bağlar oluşturduğu gibi, bir ürünü de çok değerli hale getirebilir, güçlü kılabilir, zaman içinde onun değerine değer katan bir işletim aracı haline bile gelebilir

Ambalaj, hem stratejik ve hem de taktik olarak önemli bir pazarlama fonksiyonudur. Markaların rekabetinde, farklı ve yenilikçi ambalaj genellikle rekabet şirketleri için önemli bir taleptir. Marka kimliği ve kurumsal imajın ambalaj üzerindeki etkisinde, marka tercihinin ürün seçimine, doğru orantılı bir etki sağladığı görülür.

Niçin Oluklu Mukavva?

Oluklu mukavva dünya'da 130 Yıldır kullanılmaktadır. Türkiyede'de en çok üretilip tüketilen ambalaj çeşidi Oluklu Mukavva'dır.

Niçin? Çünkü Biliyoruzki;

- Her ürün ve üreticisi için ayrı ayrı tasarlanabilen;
- Çevreyi kirletmeden, ürünün doğal yapısını bozmadan, hasara uğratmadan taşıyan, dağıtan ve depolayan;
- Hijyenik koşullarda üretildiği için, insan sağlığına zararlı bir madde içermeyen, yıkama, temizleme ve iade işlemi olmayan;
- Çok temiz olduğu için, işyerini kirletmeyen, kokmayan, koku yapmayan ve ürünü kokutmayan;
- Doldurmada, boşaltmada ve depolamada zaman ve emek tasarrufu sağlayan;
- Albenisi olan ve çok renkli mükemmel baskısı ile ürünü ve üreticisini tanıtan bir satış elemanı gibi hizmet veren;
- İstenildiği zaman, istenildiği kadar ve istenilen yere teslim edebildiği için, stok maliyeti olmayan;
- Hafif olduğu için, aynı nakliye ücreti karşılığında daha çok ürünün taşınmasına imkan tanıyan, tahta ve plastik kasa gibi ağırlıkları kadar nakliye ücreti ödetmeyen;
- Depozit ve iadeden dolayı ambalajlanan ürüne ek maliyet getirmeyen;
- Ambalaj kullanıcılarını kabzımallara ve komisyonculara bağımlı kılmayan;
- Tüketici ambalajına da ambalajlayan bir sanayi ürünü olan;
- Kullanıldıktan sonra geri kazanılarak %100 hammaddeye dönüşen;
çağdaş ve güvenilir bir ambalajdır.
Bu özellikleri olan başka bir ambalaj yoktur.

ÜRETİM PARKURUMUZ


İdeapack olarak belki hiç bir matbaa yada ambalaj firmalarının yapmadığı kadar tasarım, baskı tekniği, sektörel eğitimler ve makine parkuru gibi konularda sürekli olarak araştırmalar yapıyoruz. Sizlere en kaliteli ürünü en uygun fiyatlara sunmak adına olağanca gücümüzle çalışıyoruz.